/*Pinterest HTML tag*/ /*nevim*/

Trápí vás nepříjemné úniky moči? Nejste sami. Inkontinence moči postihuje každého pátého člověka v republice, bereme-li v potaz věkovou hranici 40 let a výše. Spolu s přibývajícím věkem se riziko výskytu potíží zvyšuje a samovolný únik moči postihuje až 40 % mužů i žen v důchodovém věku. Čísla nejsou dvakrát přívětivá ani na druhé straně barikády. Téměř polovina lékařů skutečnou příčinu problému svých pacientů přehlíží a místo nasazení účinné léčby svádí únik moči na infekci močového ústrojí. Značná část pacientů odbornou pomoc vůbec nevyhledává, z celé věci se tak stává začarovaný kruh. 

 

Jak poznat inkontinenci 

 

Samovolný únik moči, nechtěný únik moči, močová inkontinence, inkontinence moči či jednoduše inkontinence neboli únik moči – všechna pojmenování, a jistě by se jich našlo ještě mnohem více, jsou strašákem nejen žen zralého věku. Znamenají totiž pomočení se. Inkontinencí trpí postižený tehdy, pokud není schopen ovládat svůj močový měchýř. Potíže se zpravidla stupňují. Zpočátku může jít o pocit neustále plného močového měchýře a časté nutkání vymočit se, později může dojít k mikro úniku při smíchu, kašli či sebemenší fyzické aktivitě. Celý problém může vyvrcholit nekontrolovatelným pomočováním

Že inkontinence postihuje výlučně ženy starší 40 let? Bohužel pro ostatní věkové skupiny a zástupce opačného pohlaví to není pravda. Nechtěnými úniky moči trpí ženy, muži, mladiství, ale i děti. Z medicínského hlediska je pomočování u dětí přibližně do 6 let věku zcela přirozené, v takovém věku totiž stále dochází k vývinu centrálního nervového systému (CNS) jedince. Po překročení této věkové hranice se ovšem jedná o vadu a postižení by se měli neprodleně poradit s odborníkem. 

 

Typy inkontinence 

 

Jak už to u patologických jevů bývá, i v případě inkontinence existuje více druhů onemocnění. Liší se na základě impulsů, jež potíže způsobují, i samotných symptomů. Dle slov urogynekologa Michala Otčenáška z pražské kliniky v Libni dělíme inkontinenci na dvě hlavní skupiny – stresovou a urgentní. Poté existuje několik dalších, které nejsou ve společnosti tolik zastoupeny a jejich pojmenování se liší. 

 

Stresová inkontinence

 

Pojmenování “stresová” v tomto případě neindikuje stres psychického, ale naopak fyzického charakteru. Únik moči nastává při tělesné námaze. Může se jednat o cvičení, zvedání těžších břemen, ale i smích či jen běžné zakašlání. To vše jde ruku v ruce s ochablým svalstvem pánevního dna. 

 

Urgentní inkontinence

 

Slovo “urgentní” samo o sobě dost vypovídá. K úniku moči dochází po silném, doslova urgentním nutkání vymočit se, čemuž pacienti nemohou zabránit. Mnohdy nutkavý pocit vyvolá zvuk tekoucí vody, spláchnutí či divoký proud řeky při venkovní procházce. V případě urgentní inkontinence se můžeme setkat s přezdívkou “hyperaktivního měchýře”. 

Spojením stresové a urgentní formy vznikla tzv. smíšená inkontinence. Ta kombinuje příznaky i průběh obou, statisticky se jedná o tři nejrozšířenější formy nemoci. Chronický únik moči může být způsoben také vrozenou vadou, poruchou CNS, psychickým nátlakem, výjimkou ale není ani následek chirurgického zásahu do těla. Velkou skupinou je inkontinence po porodu. Jedná se o přirozený jev, který by měl spolu s hojením těla ženy postupně vymizet. 

 

Inkontinence stolice

 

Samovolný únik stolice neboli fekální inkontinence postihuje především zástupce vyšších věkových skupin. Důvody jsou podobné jako u úniku moči – ochablé svalstvo pánevního dna a svěračů. Často potíže spustí neurodegenerativní onemocnění nebo mozková mrtvice. 

 

Jaká je pravděpodobnost výskytu u mužů?

 

Platí, že nejvíce zasaženou skupinou jsou ženy zralého a středního věku. Procentuálně se jedná o 30 až 50 % žen z celkového množství pacientů trpících inkontinencí. A proč tomu tak je? U žen tohoto věku se předpokládá určitá sexuální minulost a často i potomci. Po porodu je každá žena vystavena velkému množství změn, po stránce fyzické i psychické, přičemž tou hlavní je ochabnutí svalstva pánevního dna, což může způsobit právě problémy s únikem moči. Inkontinenci může spustit i psychická nerovnováha. Ženský organismus je po celý život významně ovlivněn hormony, k jejichž rozvratu dochází například po již zmíněném porodu. 

Existuje tedy spoustu důvodů, proč právě ženy mají větší tendenci trpět samovolným únikem moči. Výskyt nemoci ovšem není výjimkou ani u mužů či mladistvých. Šance jsou sice menší, ale stále zasazené v reálné rovině. 

 

Způsoby léčby

 

Kamenem úrazu je stud. Lidé trpící únikem moči se stydí a problém se zpočátku snaží řešit sami, ať už bylinkami, zdravou stravou, speciálními cviky nebo tím, že se jednoduše vyhýbají chození do společnosti, a pomoc lékaře odmítají. Včasná diagnostika typu inkontinence je přitom stěžejní pro následnou léčbu. 

 

Fyzio a elektroterapie

 

Pro zmírnění nepříjemného úniku moči je mnohými lékaři doporučeno zahájení fyzioterapie. Pomocí speciálních cviků pod dohledem odborníka dochází ke zpevnění svalů pánevního dna, které tak mohou moč “udržet” na svém místě. Mezi nejznámější patří Kegelovy cviky. Pacientům s vážnějším průběhem nemoci může pomoci kombinace například s elektrostimulací. 

 

Alternativní medicína

 

Lékaři jsou často opovrhované, pro běžné smrtelníky ale symbolizují naději na “zdravé” vyléčení. Jedná se o nejrůznější bylinné tinktury, hormonální léčbu, čínskou tradiční medicínu, s nimiž se většinou pojí i úprava jídelníčku či zařazení pohybu do programu dne. 

 

Laser

 

Použití laseru pro léčebné účely je dnes ve světě medicíny zcela běžné. Přístroje operující na bázi laserových paprsků léčí rychle, efektivně, bezbolestně a pacientovi na zákrok zůstává jen mikro jizvička, která běžným okem téměř není vidět. 

Pro účely léčby inkontinence moči máme coby Artmediz v distribuci několik přístrojů prvotřídní kvality. Absolutní špičkou jsou přístroje Medlander B4Plus, Medlander M4Plus, Intimee a především pak jednička v léčbě inkontinence PelvicSeat

Přestože se nejedná o život ohrožující onemocnění, inkontinence moči výrazně snižuje kvalitu života postižených jedinců. Jedná se o intimní a nepříjemné téma a ne každý je schopen o tom mluvit, a to ani s odborníkem. Osoby trpící únikem moči se často necítí komfortně ve společnosti, strádají v intimním životě, trpí psychickými problémy a výjimkou není ani neustálý strach opustit dům – tedy místo s toaletou. Je proto naprosto stěžejní spojit se s odborníkem. Ať už se pomoc naskytne u praktického lékaře, na urologickém, gynekologickém či jinak specializovaném pracovišti, včasná a účinná léčba vás dokáže vrátit zpět do hry.