/*Pinterest HTML tag*/ /*nevim*/

Medlander M4Plus

V naší nabídce zdravotnických přístrojů mimo jiné najdete dva typy Medlanderu – modely B4Plus a M4Plus. Ve věci funkcí se téměř neliší. Druhý jmenovaný je díky své hmotnosti a velikosti lepší pro manipulaci a mezi lékaři je tak mnohdy oblíbenější.

Medlander je inovativní přístroj na léčbu inkontinence. Na rozdíl od jiných svého druhu je pokročilejší a inkontinenci léčí nejen po stránce fyzické, ale také psychické. Funguje na bázi tzv. biologické zpětné vazby.

Biologická zpětná vazba v praxi

Elektrický přístroj přesně měří normální a abnormální aktivity nervosvalového a autonomního nervového systému pacienta a selektivně zesiluje tyto informace do vizuálních a sluchových signálů, které jsou pak předávány zpět do přístroje. 

Účelem je pomoci pacientovi postupně pochopit proces změny stavu organismu, který dříve nevnímal. Prostřednictvím učení a ovládání vnějších zpětnovazebních signálů poskytovaných přístrojem se naučí upravovat vnitřní psychofyziologické změny tak, aby dosáhl účelu léčby a prevence konkrétních onemocnění.​

Přístroj na tělo působí skrze nízkofrekvenční pulzní elektrickou stimulaci. Zjednodušeně se jedná o přerušovaný proud pulzního světla, jehož frekvence nepřesáhne sílu 1000 Hz. Každý puls vyvolává akční potenciál, který excituje nervosvalové části a vyvolává reakci svalové kontrakce.​

Podrobné informace

 

Jak vyšetření probíhá?

Medlander využívá tří inovativních technologií. Ty na sebe postupně navazují a společně dokážou cílit nejen na problém inkontinence, ale také jeho mentální podstatu. 

sEMG Assessment

eEMG Assessment neboli povrchová elektromyografie je neinvazivní léčby postup zahrnující detekci, záznam a interpretaci elektrické aktivity svalů za účelem zjištění abnormalit pánevního dna.​

EMS

Elektrická stimulace svalů (EMS) neboli neuromuskulární elektrická stimulace (NMES) využívá elektrické impulzy k napodobení akčního potenciálu, což způsobuje stahování a procvičování svalů.​

sEMG Biofeedback

eEMG Biofeedback je další využití povrchové elektromyografie, která převádí elektrickou aktivitu svalů na vizuální nebo zvukovou „zpětnou vazbu“ a pomáhá tak při tréninku pánevních svalů.​

 

Funkce a technické parametry

 

Pokročilý hardware
  • Vybaven naším nejvýkonnějším hardwarem​
  • Čtyři kanály pro sběr EMG, čtyři elektrostimulační kanály​
  • Integrovaný počítač průmyslové třídy optimalizuje stabilitu systému​
Inteligentnější
  • Automatické generování léčebného schématu na základě výsledků hodnocení​
  • Plně přizpůsobitelná schémata pro jednotlivce​
  • Skórovací systém klasifikátoru sEMG pro podporu hlášení​
Efektivnější
  • Schopnost zpracovávat 2 rehabilitační programy nebo 1 léčebný a 1 rehabilitační program současně​
  • Nezávislé fyzické knoflíky pro nastavení intenzity ​
  • Obsahuje profesionální lékařský software s uživatelsky přívětivým uživatelským rozhraním​
  • Přednastavená schémata, programy a šablony​