/*Pinterest HTML tag*/ /*nevim*/

Osteoporóza, laicky řečeno řídnutí kostí, postihuje především jedince staršího věku. Nedostatek vápníku, minerálů v kostní tkáni, vysoký věk, špatný životní styl, genetické predispozice – to je jen hrstka faktorů, které mohou deformaci kosterní soustavy předcházet. Nástroje dnešní medicíny nedovedou nemoc vyléčit. Díky včasné diagnostice pomocí kostní denzitometrie ale dokážou zmírnit její projevy a pacientům tak zajistit lepší život. 

 

O problematice řídnutí kostí, původu a léčbě osteoporózy si přečtěte v článku. 

 

Vyšetření kostí

 

Vyšetření neboli diagnostika stavu kostí probíhá různými způsoby. Všechny ovšem mají jedno společné, a sice to, že měří stav minerálů v kosti a zkoumají hustotu kostní tkáně. Pakliže kosti trpí například nedostatkem vápníku, jsou více náchylné ke zlomeninám, což je majoritní ukazatel predispozice k osteoporóze. 

K nejrozšířenějším metodám patří vyšetření rentgenové a ultrazvukové. Obojí má řadu plusů, ale i minusů, a při výběru metody proto rozhodují zejména preference uživatelů. Vyšetření probíhají v souladu s lékařskou etikou a nijak neohrožují zdraví pacienta. 

 

Pro koho je určeno

 

  • Pacienty s již diagnostikovanou osteoporózou
  • Pacienty s neadekvátním množstvím zlomenin
  • Pacienty trpící chorobami, jejichž důsledkem je řídnutí kostní tkáně

 

Mimo zmíněné případy existuje ještě mnoho dalších. Kostní denzitometrie se naopak neprovádí v těhotenství

 

Co je to kostní denzitometrie

 

Denzitometrie má za úkol změřit stav minerálů v kosti a vyhodnotit tak celkový stav kosterní soustavy. Primárním ukazatelem je obsah kalcia, tedy vápníku. Metoda je mezinárodně známá pod zkratkou BMD, z originálu Bone mineral density. Během terapie je brán zřetel na hustotu a celkové složení kostní tkáně. 

 

Jak probíhá a jak dlouho trvá

 

Terapie probíhá za pomoci kostních denzitometrů. Přístroje operují na bázi rentgenového paprsku, jeho malé množství je použito na “scanning” samotné kosti. Vyšetření probíhá rychle a pacient není vystaven bolesti. Existuje více typů. Frekvence denzitometrie se liší na základě zdravotního stavu. Jedná-li se o pacienta s osteoporózou, na vyšetření je doporučeno docházet jednou ročně. Kontrolní měření se provádí v intervalu dvou až pěti let. 

 

Rentgenová denzitometrie

 

Oficiálně dvouenergiová rentgenová absorpciometrie neboli DXA se využívá na diagnostiku kosti za účelem zjištění případné predispozice k osteoporóze. Vyšetření probíhá pomocí slabého proudu rentgenového paprsku. Pacient je oblečen, zatímco přístroj postupně skenuje buď celé tělo, nebo jeho jednotlivé části. Vyšetření trvá jen pár minut. 

 

Kdy se jedná o osteoporózu?

 

Riziko osteoporózy se měří dvěma ukazateli, T-skóre a Z-skóre. První zmíněný udává množství minerálů, především vápníku, v kosti, zatímco druhý bere v potaz pohlaví, věk, tělesnou konstituci či predispozice onemocnění z hlediska genetiky. 

Hodnoty od -1 výše indikují zdravé kosti. Hodnoty v rozmezí -1 až -2,5 znamenají osteopenii neboli předstupeň osteoporózy. Skóre od hodnoty -2,5 ukazují na osteoporózu

 

Ultrazvuková denzitometrie

 

Metoda kvantitativní ultrasonometrie neboli QUS je šetrnější než DXA, jelikož během ní pacient není vystaven rentgenovému záření. Sama o sobě ale není schopna odhalit výskyt osteoporózy a v této věci musí být doplněna rentgenovou denzitometrií. 

 

Kvantitativní výpočetní tomografie

 

Jedná se o vysoce nákladnou terapii, která se za běžných okolností neprovádí. Pro pacienta představuje největší riziko, co se přijaté radiace týče. 

 

Přístroje společnosti OsteoSys

 

Společnost OsteoSys se věnuje prevenci kosterního systému člověka. Původem jihokorejská firma se specializuje zejména na výrobu a distribuci zařízení pro diagnostiku hustoty kostí, která dokáží snadno a přesně diagnostikovat riziko osteoporózy. 

V naší distribuci najdete následující přístroje jedinečné značky OsteoSys. Po prokliknutí jednotlivých odkazů si můžete přečíst více o jejich funkci a přínosu světové medicíně.