/*Pinterest HTML tag*/ /*nevim*/

Pallas

První stabilní safírový UVB laser o vlnové délce 308/311 nm – to je jedinečný přístroj PALLAS. Jedná se o vůbec první UVB laser na světě, který disponuje vysoce bezpečnými a účinnými vlnovými délkami s terapeutickým paprskem. Ten je určen pro léčbu komplexních kožních onemocnění, jako je vitiligo, lupénka, atopická dermatitida či leukoderma.

 

UVB záření a jak působí na člověka

 

UV neboli ultrafialové záření, které na Zemi dopadá ze Slunce, se dělí na několik podtypů. Jedním z nich je UVB. Záření tvoří přibližně 5 % celkového ultrafialového záření a při dopadu na Zemi je částečně blokováno mraky, sklem či jinými krycími povrchy. Je ovšem nezbytné se před UVB zářením chránit. Způsobuje opálení pokožky, s čímž se pojí i negativní reakce na sluneční záření či rakovina kůže.

Podrobné informace

LASEROPTEK investoval poslední desetiletí výlučně do výzkumu, vývoje a návrhu přístroje PALLAS coby prvního a jediného dostupného pevnolátkového UVB laseru na světě. Přístroj operuje na bázi safírového kamene. S využitím této jedinečné, společností patentované technologie PALLAS převádí původní 933 nm výstup safíru na hodnotu 311 nm, tedy bezpečnou a přesto účinnou vlnovou délku pro léčbu komplexních kožních onemocnění.

 

Porozumění vitiligu a psoriáze 

 

Vitiligo je poměrně běžná depigmentační porucha. Negativně postihuje přibližně 1 % světové populace, což je v přepočtu 70 milionů lidí. Postihuje demografické skupiny všech věkových kategorií, obou pohlaví a jakéhokoliv původu. Z těchto pacientů tvoří 20-35 % adolescenti.  

Psoriáza je běžné kožní onemocnění, které urychluje životní cyklus kožních buněk. Jedná se o imunitně i geneticky podmíněnou dermatologickou poruchou. Postihuje kůži, nehty, klouby a má různé systémové souvislosti. Prevalence psoriázy se v jednotlivých zemích pohybuje mezi 0,09 a 11,4 % populace. Jde o vážný celosvětový problém, který postihuje v přepočtu 125 milionů lidí ve všech věkových skupinách. 

 

Technologie 

 

Optimální vlnové délky 

Je dobře známo, že rozsah vlnových délek v rozmezí 310-313 nm (neboli úzkopásmové UVB) je nejúčinnější při léčbě komplexních kožních onemocnění, jako jsou vitiligo a psoriáza. Tato metoda se přitom vyhýbá pálení, které je u kratších vlnových délek běžné. 

Pečlivým zvážením a následným testováním si LASEROPTEK vybral vlnovou délku 311 nm. Je to především kvůli schopnosti proniknout hlouběji do kůže, ve srovnání například s 308 nm excimerovým laserem, čímž přístroj dokáže stimulovat více melanocytů kolem vlasových folikulů najednou.  

 

Účinnost a bezpečnost 

Je klinicky prokázáno, že laser PALLAS poskytuje značnou a dlouhotrvající úlevu při menším počtu ošetření, ve srovnání s topickými či jinými fototerapiemi. Přístroj dokáže účinně léčit anatomická místa, která jsou za běžných okolností podstatně náročnější na ošetření. Metoda přitom není bolestivá a pyšní se dlouhodobými účinky. 

PALLAS vykazuje až 100% míru repigmentace při léčbě vitiliga. Počáteční reakce je rychlá a proces repigmentace začíná již u čtvrtého, nejpozději však u devátého ošetření. Terapeutický mechanismus zahrnuje imunitní modulaci a stimulaci melanocytů, stejně jako se děje u úzkopásmové léčby UVB a EL.  

 

Vysoká návratnost investic 

Polovodičová konstrukce přístroje eliminuje potřebu výměny drahého spotřebního materiálu. Tím se významně snižují náklady na provoz i vlastnictví přístroje a PALLAS tak lékařům umožňuje plně se soustředit na léčbu pacientů.